Droga Mamo, drogi Tato,
Czy chcecie:
– umieć słuchać aktywnie, by lepiej rozumieć Twoje dziecko?
– by Twoje dziecko dzieliło się z Tobą swoimi uczuciami?
– umieć chwalić konstruktywnie i wzmacniać pozytywne zachowania swojego dziecka?
– sprawniej wyznaczać swoje granice bez złości i gniewu?
– mieć większą przyjemność w spędzaniu czasu z dzieckiem?
I wreszcie czy chcesz by Twoje rodzicielstwo i dzieciństwo Twojego dziecka było pełne pozytywnych emocji, zaufania i współpracy?

 

Ten warsztat jest dla Was
Będziecie mieli okazję:
– poznać, a przede wszystkim przećwiczyć techniki asertywnej komunikacji z dzieckiem
– rozszerzyć wiedzę o roli chwalenia i krytykowania swojego dziecka,
– wymienić się doświadczeniami z innymi rodzicami
Zajęcia to 90% praktyki, ćwiczeń, pracy na realnych sytuacjach, program dostosowany do potrzeb uczestników

ZAJĘCIA PODZIELONE SĄ NA DWA BLOKI:
•    CO MÓWI DZIECKO, CO SŁYSZYSZ TY?
•    CO MÓWISZ TY, CO DZIECKO SŁYSZY?
Czas trwania 1 bloku: 6h z możliwością podzielenia na zajęcia po 2h lub 3h.
Minimalna ilość uczestników 4 osoby, maksymalna 12 osób

koszt to tylko 200 zł za cały kurs.
Zajęcia poprowadzi  Agnieszka Masewicz- Majderdrut- psycholog, trener umiejętności społecznych

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY:
1.    Co to są umiejętności wychowawcze.
2.    Style wychowawcze, mój styl wychowawczy.
3.    Wartości w wychowywaniu dziecka, co dla dziecka jest najważniejsze, a co dla rodzica?
4.    Lista cech fajnego rodzica.
5.    Rola norm i zasad stosowanych wobec dziecka.
6.    Komunikacja werbalna, niewerbalna, co ja mówię, a co mówi moje ciało i mimika?
7.    Rodzaje barier i błędów komunikacyjnych oraz sposoby radzenia sobie z nimi.
8.    Style i rodzaje komunikowania się- autoanaliza.
9.    Cechy uważnego słuchacza- aktywne słuchanie- parafraza, klaryfikacja.
10.    Pytania otwarte i zamknięte.
11.    Znaczenie oceniania dziecka.
12.    Ćwiczenie komunikacji nieoceniającej.
13.    Mocne strony mojego dziecka.
14.    Moje mocne strony w wychowywaniu dziecka.
15.    Wyrażanie pochwał.
16.    Nagrody i kary.
17.    Konstruktywna krytyka.
18.    Moja reakcja na trudne zachowanie dziecka.
19.    Emocje rodzica- rozpoznawanie i wyrażanie.
20.    Emocje dziecka.
21.    Radzenie sobie z trudnymi emocjami.
22.    Wyznaczanie obowiązków i oczekiwań wobec dziecka.
23.    Odmawianie dziecku.
24.    Aktywne spędzanie czasu z dziećmi.
25.    Rola okazywania emocji pozytywnych i negatywnych w modelowaniu okazywania emocji u dziecka
26.    Jak pomóc dziecku radzić sobie z uczuciami?
27.    Jak rozpoznawać, akceptować i radzić sobie ze smutkiem dziecka, jego złością, rozpaczą, euforią?