Cykl zajęć psychoedukacyjnych przeznaczonych dla dzieci w wieku  od 7 do 10 lat.

Celem programu jest rozwój samoświadomości dzieci. Kształtowanie ich umiejętności życiowych oraz społeczno-emocjonalnych, w tym radzenia sobie z trudnymi i nieprzyjemnymi uczuciami, a także umacnianie zaufania do siebie i do innych.
Poprzez zajęcia prowadzone w atmosferze zabawy, stwarza się dzieciom możliwość:
•    uświadomienia sobie swojej wyjątkowości, wzajemnych różnic i podobieństw,
•    wzbogacenia swoich doświadczeń i umiejętności radzenia sobie z problemami,
•    rozwiązania optymalnych strategii przezwyciężania nieprzyjemnych stanów psychicznych,
•    rozwijania sztuki wyrażania siebie i komunikacji z innymi,
•    umacniania zaufania do siebie i innych.

„Najważniejszym zadaniem w wychowaniu dzieci jest pomoc w formowaniu pozytywnego wyobrażenia o sobie, by wytworzyły wiarę w siebie oraz poczucie, że gdy dają coś z siebie innym i przyjmują coś od innych, to jednocześnie wzbogacają siebie nawzajem” Prof. Nada Ignjatović – Savić.

Na zajęciach między innymi „Podróż w czasie”, „Moje miejsce odpoczynku”, „Wyrażanie uczuć”, „Skarżypyta”, „Strach”, „Ja i jak mnie widzą inni”…

Zajęcia w semestrze zimowym 2018 odbywają się w……………………………………..

Koszt jednorazowych zajęć – 40 zł
Pierwsze zajęcia można opłacić jednorazowo.

Opłata za kolejne zajęcia jest w systemie miesięcznym.

Ilość miejsc – min. 4, max. 8 osób.

Zapraszamy do zapisów – bezpośrednio w Adedu, telefonicznie pod numerem 513683083, e-mailem biuro@adedu.pl, lub poprzez fb messengera.

W przypadku nie zebrania się grupy chętnych na  zajęcia zastrzegamy sobie prawo do odwołania zajęć.