„Zajęcia grupowe dla dzieci prowadzone naszą autorską metodą braci Boral to efekt pasji zarówno do pracy z dziećmi jak i do efektywnego wykorzystania potencjału mózgu. Nie jest to zwykły kurs pamięci, a jest to raczej przygoda w odkrywaniu potencjału kreatywności, pamięci jak również trening koncentracji uwagi, której osłabienie w obecnych czasach staje się największym problemem w nauce.”

Kurs Best Brain – odkryj swój geniusz to trening:
– koncentracji uwagi
– umiejętności aktywnego słuchania
– wyobraźni i spostrzegawczości
– pamięci do cyfry, słów, języków obcych, dat, definicji itd. podpartej mnemotechnikami wykorzystywanymi przez sportowców pamięci
– metod efektywnego notowania w formie map myśli oraz metodą Cornella

Kurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku od lat 6 do lat 19.

Kurs składa się z:
– minimum 30 zajęć trwających po 60 minut, czyli ponad 40 godzin lekcyjnych;
– całorocznego dostępu do Internetowej Platformy Systemu Doskonalenia Pamięci Best Brain gdzie można wykonywać dodatkowe ćwiczenia;
– specjalnego zeszytu ćwiczeń;
– certyfikatu ukończenia kursu;

Wszelkie dodatkowe informacje dostępne są na stronie www.bestbrain.pl