„Małe dzieci – duże uczucia”

Zajęcia grupowe dla dzieci 6-7 letnich uczące radzenia sobie z trudnymi uczuciami
(w tym dla dzieci nieśmiałych).
Program zajęć opracowany został z myślą o dzieciach w wieku 6 – 7 lat z różnymi problemami emocjonalnymi, które wynikają z biologicznie uwarunkowanych cech funkcjonowania emocjonalnego dziecka lub/i z przeżywania emocjonalnie trudnych sytuacji życiowych (jak np. rozwód rodziców, narodziny rodzeństwa, rozpoczęcie nauki szkolnej).
Zajęcia mają charakter terapeutyczno-edukacyjny z głównym założeniem zapewnienia dzieciom poczucia bezpieczeństwa poprzez autentyczną, akceptującą i empatyczną postawę prowadzących zajęcia.
Celem zajęć jest pomoc dzieciom w funkcjonowaniu emocjonalnym oraz wspomaganie ich rozwoju emocjonalnego, w tym:
– dawanie wsparcia emocjonalnego, stwarzanie okazji do pozytywnych przeżyć emocjonalnych i odreagowania trudnych emocji,
– poszerzanie wiedzy na temat życia emocjonalnego człowieka, rozwijanie świadomości przeżywanych uczuć i umiejętności ich nazywania oraz poznawanie sposobów radzenia sobie z niechcianymi uczuciami.

Główne sposoby realizacji w/w celów to: rozmowa, opowiadanie terapeutyczne i rysunek, a ponadto: zabawy psychoedukacyjne, ćwiczenia terapeutyczne, zabawy ruchowe.
W zajęciach uczestniczy 6-8 dzieci.

Zajęcia odbywają się we środy w godz. 16:00-16:50

Początek zajęć – 19 września 2018.

Koszt jednorazowych zajęć – 40zł

Warunkiem przyjęcia na zajęcia jest złożenie wniosku do końca września września 2018 r.

w sekretariacie Adedu.

Ilość miejsc – min. 4, max. 8 osób

W przypadku nie zebrania się grupy chętnych na  zajęcia zastrzegamy sobie prawo do odwołania zajęć.

Regulamin zajęć

Zapraszamy do zapisów – bezpośrednio w Adedu, telefonicznie pod numerem 513683083, e-mailem biuro@adedu.pl, lub poprzez fb messengera.