KALIGRAFKI
zajęcia korekcyjno-kompensacyjne.
Zajęcia skierowane są do uczniów klas I – III szkół podstawowych mających trudności z poprawnym i czytelnym pisaniem. Podczas grupowych spotkań rozwijane będą zdolności manualne oraz umiejętność poprawnego i estetycznego pisania. Na zajęciach będą wykorzystywane elementy integracji sensorycznej oraz ćwiczenia i zabawy o charakterze grafomotorycznym.

Zajęcia odbywają się we środy w godz. 17:00-17:50

Początek zajęć – 19 września 2018.

Koszt jednorazowych zajęć – 40zł

Warunkiem przyjęcia na zajęcia jest złożenie wniosku do końca września września 2018 r.

w sekretariacie Adedu.

Ilość miejsc – min. 4, max. 8 osób

W przypadku nie zebrania się grupy chętnych na  zajęcia zastrzegamy sobie prawo do odwołania zajęć.

Regulamin zajęć

Zapraszamy do zapisów – bezpośrednio w Adedu, telefonicznie pod numerem 513683083, e-mailem biuro@adedu.pl, lub poprzez fb messengera.