Wakacje to nie tylko dni wolne od szkoły i oglądanie telewizji. Na spragnionych wrażeń i przygód czeka tydzień podróży dookoła świata.

Wakacje w różnych zakątkach świata to sprawdzony sposób na  nudę, zwłaszcza gdy rodzice muszą iść do pracy.

W czasie zajęć dzieci wcielą się w małych podróżników i podróżując będą poznawały tajniki i ciekawostki z różnych stron.

Tematyka zajęć jest tak dobrana, aby była okazja do rozwoju, m.in. kreatywności, współdziałania, a codzienne prace i konstrukcje, zachwycą nie tylko młodszych.

 

Czekają nas też m.in. warsztaty kulinarne, teatralne, sensoryczne. Odwiedzą nas także ciekawi goście.

Nie omieszkamy również skorzystać z naszego bezpiecznego ogrodu. Jeśli tylko aura pozwoli, będziemy do woli bawić się wśród zieleni.

Zapewniamy również obiad i podwieczorek.

Finał  to wielka atrakcja dla wszystkich dzieci – wspólna dyskoteka.

Wiek: 6-9 lat;
Termin zajęć: 25-29 czerwca 2018;
Grupa min. 10 osób, max.15;
Zapraszamy od 7:30 do 17:30, zajęcia odbywają się w godzinach 8:00 – 17:00;
koszt 480 zł.

Dokładny grafik już wkrótce.

Jeśli lato w Ursusie, to właśnie w Adedu 🙂

Plan dnia

7:30 – 8:30

Czas na zbiórkę.

Poznajemy się i dowiadujemy czego dziś się nauczymy. Wspólne zabawy, które wprowadzą nas w dobry nastrój.

8:30 – 9:00

A teraz śniadanie.

Śniadanie zjedz, by siłę mieć 🙂

9:00- 10:30

Warsztaty cz. I Wyobraźnia.

Czytamy, oglądamy, słuchamy i zaczynamy naszą podróż dookoła świata.

Stworzymy też przedmioty z różnych materiałów by zilustrować to czego się dowiedzieliśmy.

10:30 – 13:00

Warsztaty cz. II Zajęcia interakcyjne i rekreacyjno – sportowe.

Wspólne spacery, wyjścia, gimnastyka, gry i zabawy zespołowe (gdzie się podziały zabawy podwórkowe?).

13:00- 14:00

Obiad

Pyszny obiad i przerwa, która daje silę.

14:00 – 16:00

Warsztaty cz. III Eksperymenty.

Eksperymenty i zajęcia kulinarne/artystyczne/ruchowe.

Poznamy obyczaje wybranych krajów świata, stworzymy arcydzieła, robótki ręczne, ugotujemy coś dobrego…

16:00 – 16:30

Podwieczorek, Zajęcia relaksacyjne i odprężające.

16:30 – 17 :00

Podsumowanie dnia.

Powtórzymy najważniejsze informacje. Zaśpiewamy wspólnie piosenki na pożegnanie/zabawy kończące pracę w grupie.

Każdy dzień tygodnia ma inny temat przewodni i tak:

Poniedziałek „Kulinarna podróż do Włoch” 

Wtorek „Tam gdzie mieszka prawdziwa królowa” 

Środa „Grecja – kolebka igrzysk”

Czwartek „Piracka przygoda na morzu” 

Piątek „Wyprawa w góry”

Regulamin warsztatów kolonijnych – „dookoła świata”

§ 1

1. Celem jest sprawowanie opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb w czasie pobytu na warsztatach kolonijnych „Dookoła świata” zwanych dalej warsztatami.
2. Wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka.
3. Kształtowanie i rozwijanie zainteresowań dzieci, motywowanie ich, ułatwianie poszerzania wiedzy o najbliższym i dalszym otoczeniu.
4. Organizowanie zajęć edukacyjnych oraz rozwijających zainteresowania i uzdolnienia dzieci.
5. Zapewnienie dzieciom możliwości wygodnego spożycia posiłku i wypicia napoju.

Organizacja pracy

§ 2

1. Warsztaty odbywają się od poniedziałku 25 czerwca 2018 do piątku 29 czerwca 2018 w godzinach 7:30 – 17:30.
2. Na warsztaty przyjmowane są dzieci w wieku 6-9 lat.
3. Łączna opłata wynosi 480 zł za dziecko.
4.Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest uiszczenie w/w opłaty w terminie do 25 czerwca 2018r.
5. Nie są dokonywane zwroty w przypadku nieobecności.
6. W cenę czesnego jest wliczony również posiłek (śniadanie, obiad, podwieczorek) dostarczany przez Dietbox Krzysztof Wojdat, Krystyna Wojdat spółka jawna z siedzibą w 05-092 Łomiankach przy ul. Lwowska 2B wpisaną do KRS pod nr: 0000417856, NIP: 118-201-88-15
7. Dziecko z warsztatów może odebrać wyłącznie rodzic lub upoważniona przez niego na piśmie osoba.
8. Dla zachowania zasad bezpieczeństwa, wszelkie zmiany (stałe i jednorazowe) dotyczące opieki nad dziećmi (w szczególności osób uprawnionych do odbioru) mogą być dokonywane w formie pisemnej, mailowej lub telefonicznej wyłącznie przez rodziców dziecka. Zmiany dokonywane drogą telefoniczną są skuteczne pod warunkiem, że połączenie było nawiązane z telefonu komórkowego (lub innego z włączoną identyfikacją numeru), który rodzice podali w kwestionariuszu osobowym.
9. Z wyposażenia Akademii Rozwoju Adedu dzieci korzystają pod opieką i za zgodą opiekunów których obowiązkiem jest dbałość o jego właściwe wykorzystanie i zabezpieczenie.
10. Rodzice dziecka, który dokonał celowego zniszczenia wyposażenia Akademii rozwoju Adedu, mogą zostać obciążeni pełną lub częściową odpłatnością za zniszczony lub uszkodzony sprzęt.
11. W Akademii Rozwoju Adedu obowiązuje zmiana obuwia.
12. Informacje o dziecku zawarte są w karcie zgłoszenia, każda zmiana wymaga niezwłocznego poinformowania i aktualizacji w formie pisemnej.
13. Dziecko zgłoszone do Świetlicy posiada ważne zgłoszenie NW zawarte w szkole.
14. Dokumentem wiążącym pomiędzy rodzicem (prawnym opiekunem) dziecka, a Akademią Rozwoju Adedu jest karta zgłoszenia.
15. Do obowiązków rodziców (opiekunów prawnych) należy:
– przestrzeganie regulaminu,
– terminowe odbieranie Dzieci ( koszt każdej kolejnej godziny zegarowej wynosi 35zł w przypadku późniejszego odbioru dziecka)
– niezwłoczne informowanie o chorobach zakaźnych dziecka ,
Akademia Rozwoju Adedu nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z niedopełnienia przez rodzica (prawnego opiekuna) powyższych czynności.

Prawa i obowiązki dziecka czasie uczestnictwa w warsztatach kolonijnych „dookoła świata”

§ 3

1. Dziecko ma prawo do:
1). Ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz poszanowania jego godności osobistej.
2). Życzliwego traktowania przez wszystkich pracowników.
3). Poszanowania jego tożsamości, prywatności i godności.
4). Warunków przebywania zapewniających bezpieczeństwo podczas zajęć i zabaw.
5). Przestrzeganie zasady dobra dziecka jest podstawą działalności Akademii Rozwoju Adedu
2. Dziecko ma obowiązek:
1). Wykonywania poleceń opiekunów.
2). Wykorzystywania sprzętów, zabawek, pomocy dydaktycznych zgodnie z ich przeznaczeniem.
3). Odnosić się z szacunkiem do kolegów i opiekunów.