Psycholog

Nazywam się Samanta Stępak-Mazur. To mnie spotkasz w gabinecie psychologa w Adedu.
Specjalizuję się w pracy z dziećmi oraz rodzicami. Jestem absolwentką studiów magisterskich na kierunku Psychologia, specjalność wychowawczo-kliniczna dzieci i młodzieży na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Ponadto ukończyłam Blok Kształcenia Nauczycieli uzyskując uprawnienia pedagogiczne Ministerstwa Edukacji Narodowej. Swoje doświadczenie w pracy z dziećmi zdobywałam realizując szereg praktyk w placówkach edukacyjnych. Ukończyłam szereg kursów:
Terapię ręki, język migowy, warsztat z zakresu Grafomotoryki, Trening Jedzenia, Trening Czystości, Trening Umiejętności Społecznych, Metodę Zachowań Werbalnych, VB-MAPP, warsztat z zakresu prowadzenia terapii metodą behawioralną (metoda stosowanej analizy zachowania -ABA), Porozumienie Bez Przemocy (NVC).

Towarzyszę moim podopiecznym w przeżywanych trudnościach, ułatwiam im wyrażanie swoich emocji oraz ćwiczę w jaki sposób mogą sobie z nimi poradzić. W swojej pracy terapeutycznej kieruje się indywidualnym podejściem do każdego dziecka. Zależy mi na wszechstronnym rozwoju dziecka, usprawnianiu jego zaburzonych funkcji, ale także wspieraniu mocnych stron. Największą motywacją do pracy są każde postępy dziecka.
Praca z dzieckiem to nie tylko zajęcia indywidualne ważne dla mnie jest wspieranie całego systemu dlatego podczas spotkań z rodzicami skupiam się na zwiększeniu ich kompetencji wychowawczych oraz poszerzaniu ich wiedzy na temat rozwoju dziecka, dzięki której rodzic może wspierać swoje dziecko na każdym etapie jego rozwoju oraz pomagać mu w pokonywaniu jego problemów. Spotkanie z rodzicem to współpraca, szukanie mocnych stron dziecka oraz rozwiązań, które pozwolą pokonywać wszelkie trudności.


Psycholog

Agnieszka Masewicz-Majderdrut – psycholog, trener umiejętności miękkich, absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej na kierunku Psychologia Społeczna o specjalizacjach: Psychoedukacja- Zastosowanie Metod Aktywnych i Psychologia Organizacji i Pracy, oraz Szkoły Treningu i Warsztatu Psychologicznego INTRA, Akademii Trenerów INTRA. Ukończyła studia podyplomowe na kierunku Business Coaching.
Prowadzi szkolenia z zakresu:
– asertywności,
– motywacji,
– komunikacji,
– radzenia sobie ze stresem,
– skutecznego uczenia się,
– budowania zespołu,
– utoprezentacji,
– umiejętności osobistych.

Prowadzi doradztwo zawodowe grupowe oraz indywidualne. Posiada doświadczenie w prowadzeniu zajęć na uczelniach wyższych. Autorka tekstów psychologicznych.


Psycholog

Nazywam się Katarzyna Florczuk.  Ukończyłam Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego na specjalizacji Psychologia Kliniczna Dziecka, a także Wydział Polonistyki UW. Studiowałam podyplomowo „Wczesne Wspomaganie Rozwoju Małego Dziecka” na Akademii Pedagogiki Specjalnej. Stale poszerzam swoją wiedzę, biorąc udział w szkoleniach, kursach i konferencjach dotyczących diagnozy i terapii małych dzieci. Ukończyłam m.in. kurs Diagnozy i Terapii Integracji Sensorycznej I stopnia PSTIS, Szkolenie podstawowe z Metody Wideotreningu Komunikacji organizowane przez Centrum Maltańskie, Szkolenie „Praca z małym dzieckiem z autyzmem” Fundacji Scolar i wiele innych.

Od 6 lat współpracuję z placónwkami edukacyjnymi, gdzie wspieram dzieci o specjalnych potrzebach (m.in. ze spektrum autyzmu, afazją, niepełnosprawnością ruchową i intelektualną), a także dzieci wysoko wrażliwe, wysoko reaktywne, przeżywające trudności emocjonalne. Doświadczenie zawodowe zdobywałam między innymi. w Ośrodku Terapeutycznym dla Dzieci i Młodzieży Wydziału Psychologii UW, Stowarzyszeniu „Tęcza”, Przedszkolu Specjalnym nr 213 w Warszawie, Poradni i Ośrodku Terapeutycznym „Przystań Szkraba”. Jestem koordynatorem Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju w jednym z warszawskich przedszkoli.
Prowadzę indywidualną terapię psychologiczną oraz zajęcia grupowe, mające na celu rozwijanie kompetencji społecznych i emocjonalnych. Jako terapeuta towarzyszę dzieciom w rozwijaniu ich naturalnego potencjału, lepszym rozumieniu samych siebie i otaczającego świata, a także budowaniu satysfakcjonujących relacji z innymi ludźmi. Ważna jest dla mnie akceptacja indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka oraz szacunek dla jego autonomii.
Prywatnie jestem mamą dwóch żywiołowych chłopców. Bliskie są mi idee uważnego rodzicielstwa i Porozumienia bez Przemocy.


Pedagog

Nazywam się Sylwia Duma.  Jestem nauczycielem oligofrenopedagogiem.
Odkąd pamiętam, zawsze chciałam pracować z najmłodszymi. Od siedmiu lat spełniam się zawodowo w roli nauczyciela. Odkrywam razem z dziećmi piękno otaczającego nas świata. Na co dzień staram się dbać o harmonijny rozwój moich podopiecznych.
Ukończone kursy i szkolenia m.in. Terapia Ręki, Terapia Pedagogiczna, Dziecięca Matematyka, Strażnicy Uśmiechu pomagają mi stać na straży prawidłowego rozwoju młodych osób.
Zapraszamy na specjalistyczne zajęcia dla dzieci przedszkolnych, zerówki, szkoły podstawowej.


Pedagog

Nazywam się Magdalena Grzybowska. Jestem absolwentką Akademi Pedagogiki Specjalnej
w Warszawie na kierunkach terapia pedagogiczna
i wczesne wspomaganie rozwoju oraz pedagogika korekcyjna. Swoje doświadczenie w pracy z dziećmi nabywałam podczas licznych praktyk studenckich oraz w pracy z dziećmi w roli nauczyciela wspomagającego oraz terapeuty w jednej ze szkół podstawowych.

Rozumiem i śledzę bieżące potrzeby dzieci. Ważnym jest dla mnie to, aby podczas naszych zajęć dziecko czuło się rozumiane, zaopiekowane i bezpieczne. Staram się zawsze indywidualizować treści zajęć, dopasowuję ich temat do sfery zainteresowań danego dziecka, aby maksymalnie zachęcić do podejmowania wysiłku -nierzadko bardzo trudnego.  Uważam, że popełniane błędy są doskonałą okazją do nauki.


Logopeda

Anna Kaczorowska jest absolwentką Logopedii w Wyższej Szkole Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Od kilkunastu lat pracuje i posiada olbrzymie doświadczenie w tej dziedzinie.
Nie umie i nie lubi się chwalić. Woli by oceniać ją po efektach jej pracy. A to właśnie logopedia jest jej pracą, pasją i radością.
A jak my ją widzimy?
Dla nas jest wspaniałym, doświadczonym specjalistą ale też ciepłą i mądrą życiowo osobą. Bardzo mocno angażuje się w to co robi. Widzimy tę radość gdy wita swoich podopiecznych. A uśmiech na twarzy i efekty pracy jej małych pacjentów to dla nas najlepsza rekomendacja.

 


Muzyk – Pianino

Danuta Kojro-Pawulska – to artysta muzyk i pedagog.
Absolwentka dwóch wydziałów Akademii Muzycznej im.Fr.Chopina w Warszawie:
Fortepianu, Klawesynu i Organów w klasie Władysława Kłosiewicza oraz Wydziału Wychowania Muzycznego w klasie dyrygentury chóralnej Wita Zawirskiego.
Doskonaliła swoje umiejętności w zakresie gry klawesynowej w Academia Musicale Chigiana w Sienie we Włoszech.
Przez wiele lat była pedagogiem w PSM I st. na Miodowej w Warszawie, prowadząc tam zajęcia z fortepianu.
Jest laureatką I Konkursu Klawesynowego w Krakowie.
Od 1985 r. współpracowała z Orkiestrą Barokową „Concerto Avenna”.
Jako klawesynistka i kameralistka brała udział w wielu renomowanych festiwalach i odbyła wiele zagranicznych podróży koncertowych po Europie, Azji i Ameryce Północnej.
Współpracowała m.in. z takimi artystami jak: K.A.Kulka, K.Jakowicz, W.Wiłkomirska, I.Monighetti, D.Szafran, Ph.Bernold, E.Kirkby i inni.
Jako członek zespołu dokonała też wielu nagrań radiowych i płytowych.
Za swoją działalność artystyczną otrzymała w 2005 r. odznakę Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.
Stale współpracuje, grając na klawesynie i fortepianie, z orkiestrą Teatru Wielkiego, z Orkiestrą Kameralną Filharmonii Narodowej i Chórem Towarzystwa Śpiewaczego „Kulturalny Komorów” prowadzonym przez Witolda Błaszczyka.

Muzyk – Gitara
Anna Kałuzińska
Jestem nauczycielem dyplomowanym gry na gitarze klasycznej, absolwentką Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie. Aktualnie pracuję w Zespole Państwowych Ogólnokształcących Szkół Muzycznych I i II st. nr 3 w Warszawie.
Wcześniej pracowałam w kilku innych szkołach muzycznych oraz w domu kultury.
Wśród moich uczniów jest wielu laureatów konkursów gitarowych o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim.
Przez 11 lat organizowałam konkurs „Międzyszkolne Spotkania z Gitarą dla uczniów szkół muzycznych I stopnia”, którego byłam pomysłodawczynią.
Specjalizuję się w pracy z dziećmi, z którymi pracuję wg autorskiego programu. Uczę też gry na gitarze młodzież oraz osoby dorosłe.

Plastyk

Nazywam się Krystyna Marczak.  Ukończyłam Wydział edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych APS. Prowadziłam zajęcia plastyczne w Europejskim Centrum Szkoleń, Domach Kultury oraz w szkole. Moją pasją jest sztuka w każdym rodzaju, od grafiki komputerowej, przez malarstwo po teatr. Od dzieciństwa uczestniczyłam w licznych projektach edukacji kulturalnej oraz wymianach międzynarodowych. Pracę twórczą staram się wykorzystywać w każdym aspekcie życia, chociażby w robieniu prezentów czy dekorowaniu mieszkania. Ogromną satysfakcję sprawia mi dzielenie się moimi umiejętnościami i pasją do sztuki z innymi 🙂 która jest jeszcze większa gdy widzę ich radość z postępów.
Uwielbiam podróżować, chodzić po górach i pić pyszną herbatę przy ognisku, słuchając grania na gitarze.