Zapisy na terapię pedagogiczną prowadzone są bezpośrednio w Adedu,
telefonicznie pod numerem telefonu: 513 683 083,
e-mailem: biuro@adedu.pl, lub poprzez fb messengera.

Terminy spotkań ustalane są indywidualnie.


Terapia pedagogiczna to zajęcia nastawione na korygowanie i kompensowanie zaburzeń psychoruchowych dziecka. Są to zajęcia nakierowane na odnajdowanie trudności i nauczenie radzenia sobie z nimi.
Zajęcia przeznaczone są dla dzieci:
– z grupy ryzyka dysleksji,
– z trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym z dysleksją i dysgrafią,
– z trudnościami w nauce matematyki, w tym z dyskalkulią.
Celem zajęć jest:
– wzmocnienie pozytywnego obrazu samego siebie,
– radzenie sobie z niepowodzeniami,
– podejmowanie działania w trudnych sytuacjach edukacyjnych,
– rozwijanie i doskonalenie umiejętności pisania, liczenia, czytania.
Terapia prowadzona jest indywidualnie, lub w parach.


Warunkiem uczestnictwa w terapii  jest uiszczenie opłaty zgodnej z cennikiem.
Każda wizyta odwołana najpóźniej dzień wcześniej, do godz. 12:00, zostanie odrobiona w ustalonym terminie.
Za wizytę nieodwołaną lub odwołaną zbyt późno obowiązuje opłata zgodna z cennikiem.