Czas od urodzenia do ukończenia nawet 8. roku życia określa się mianem szczególnej wrażliwości językowej. To wtedy dziecko najintensywniej przyswaja język ojczysty. I właśnie przyswajanie języka, które odbywa się nieświadomie, odgrywa kluczową rolę w nauczaniu.

W Akademii Rozwoju Adedu chcemy rozwijać wszystkie kompetencje językowe dzieci. Największą uwagę poświęcamy jednak umiejętności słuchania i mówienia. Oprócz tego, że są one najbardziej pożądane w kontaktach międzyludzkich, to właśnie je najłatwiej przyswaja się nieświadomie. W taki sam sposób małe dzieci nabywają szereg innych umiejętności, np. chodzenie czy samodzielne spożywanie posiłków.

Metoda nauczania 3P opiera się na trzech etapach poznawania języka: Presentation, Practice oraz Production. Każdy z tych etapów ma konkretny cel, dlatego kluczem do postępów w nauce języka jest stosowanie ich po kolei.

Na etapie Presentation dzieci poznają nowe słowa i kontekst sytuacyjny, w którym są one używane. Słówka są wielokrotnie powtarzane, aby mózg dziecka mógł zachować je w pamięci długotrwałej. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy nowo poznane słowa zostaną powtórzone w kilku różnych kontekstach. Im dłuższy jest trening, tym istnieje większa szansa na to, że poznane wyrazy będą poprawnie użyte w komunikacji.

Etap Practice to oczywiście praktyka. Słowa i gramatyka wprowadzone we wcześniejszym etapie są ćwiczone i utrwalane poprzez wykonywanie różnych ćwiczeń. W ten sposób dzieci szybciej przyswajają zasady i łatwiej rozpoznają reguły rządzące językiem angielskim.

Na etapie Production słówka i struktury gramatyczne poznane we wcześniejszych etapach są wykorzystywane w praktyce. Wszystkie wiadomości z dotychczasowych lekcji ćwiczy się podczas rozmów z kolegami i koleżankami z grupy, a także z osobą prowadzącą zajęcia.

Każdy etap nauczania odbywa się na zasadzie zabawy, dzięki czemu dzieci są chętne do współpracy i zaangażowane w ćwiczenia. Fakt, że nauka odbywa się niejako przy okazji, sprawia, że dzieci przyswajają nowe rzeczy całkowicie naturalnie i bez przymusu. A wszystko, czego się nauczą w czasie językowych zabaw, będzie procentować w przyszłości!