Psycholog

Nazywam się Samanta Stępak-Mazur. To mnie spotkasz w gabinecie psychologa w Adedu.
Specjalizuję się w pracy z dziećmi oraz rodzicami. Jestem absolwentką studiów magisterskich na kierunku Psychologia, specjalność wychowawczo-kliniczna dzieci i młodzieży na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Ponadto ukończyłam Blok Kształcenia Nauczycieli uzyskując uprawnienia pedagogiczne Ministerstwa Edukacji Narodowej. Swoje doświadczenie w pracy z dziećmi zdobywałam realizując szereg praktyk w placówkach edukacyjnych. Ukończyłam szereg kursów:
Terapię ręki, język migowy, warsztat z zakresu Grafomotoryki, Trening Jedzenia, Trening Czystości, Trening Umiejętności Społecznych, Metodę Zachowań Werbalnych, VB-MAPP, warsztat z zakresu prowadzenia terapii metodą behawioralną (metoda stosowanej analizy zachowania -ABA), Porozumienie Bez Przemocy (NVC).

Towarzyszę moim podopiecznym w przeżywanych trudnościach, ułatwiam im wyrażanie swoich emocji oraz ćwiczę w jaki sposób mogą sobie z nimi poradzić. W swojej pracy terapeutycznej kieruje się indywidualnym podejściem do każdego dziecka. Zależy mi na wszechstronnym rozwoju dziecka, usprawnianiu jego zaburzonych funkcji, ale także wspieraniu mocnych stron. Największą motywacją do pracy są każde postępy dziecka.
Praca z dzieckiem to nie tylko zajęcia indywidualne ważne dla mnie jest wspieranie całego systemu dlatego podczas spotkań z rodzicami skupiam się na zwiększeniu ich kompetencji wychowawczych oraz poszerzaniu ich wiedzy na temat rozwoju dziecka, dzięki której rodzic może wspierać swoje dziecko na każdym etapie jego rozwoju oraz pomagać mu w pokonywaniu jego problemów. Spotkanie z rodzicem to współpraca, szukanie mocnych stron dziecka oraz rozwiązań, które pozwolą pokonywać wszelkie trudności.


Psycholog

Agnieszka Masewicz-Majderdrut – psycholog, trener umiejętności miękkich, absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej na kierunku Psychologia Społeczna o specjalizacjach: Psychoedukacja- Zastosowanie Metod Aktywnych i Psychologia Organizacji i Pracy, oraz Szkoły Treningu i Warsztatu Psychologicznego INTRA, Akademii Trenerów INTRA. Ukończyła studia podyplomowe na kierunku Business Coaching.
Prowadzi szkolenia z zakresu:
– asertywności,
– motywacji,
– komunikacji,
– radzenia sobie ze stresem,
– skutecznego uczenia się,
– budowania zespołu,
– utoprezentacji,
– umiejętności osobistych.

Prowadzi doradztwo zawodowe grupowe oraz indywidualne. Posiada doświadczenie w prowadzeniu zajęć na uczelniach wyższych. Autorka tekstów psychologicznych.


Psycholog

Nazywam się Katarzyna Florczuk.  Ukończyłam Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego na specjalizacji Psychologia Kliniczna Dziecka, a także Wydział Polonistyki UW. Studiowałam podyplomowo „Wczesne Wspomaganie Rozwoju Małego Dziecka” na Akademii Pedagogiki Specjalnej. Stale poszerzam swoją wiedzę, biorąc udział w szkoleniach, kursach i konferencjach dotyczących diagnozy i terapii małych dzieci. Ukończyłam m.in. kurs Diagnozy i Terapii Integracji Sensorycznej I stopnia PSTIS, Szkolenie podstawowe z Metody Wideotreningu Komunikacji organizowane przez Centrum Maltańskie, Szkolenie „Praca z małym dzieckiem z autyzmem” Fundacji Scolar i wiele innych.

Od 6 lat współpracuję z placónwkami edukacyjnymi, gdzie wspieram dzieci o specjalnych potrzebach (m.in. ze spektrum autyzmu, afazją, niepełnosprawnością ruchową i intelektualną), a także dzieci wysoko wrażliwe, wysoko reaktywne, przeżywające trudności emocjonalne. Doświadczenie zawodowe zdobywałam między innymi. w Ośrodku Terapeutycznym dla Dzieci i Młodzieży Wydziału Psychologii UW, Stowarzyszeniu „Tęcza”, Przedszkolu Specjalnym nr 213 w Warszawie, Poradni i Ośrodku Terapeutycznym „Przystań Szkraba”. Jestem koordynatorem Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju w jednym z warszawskich przedszkoli.
Prowadzę indywidualną terapię psychologiczną oraz zajęcia grupowe, mające na celu rozwijanie kompetencji społecznych i emocjonalnych. Jako terapeuta towarzyszę dzieciom w rozwijaniu ich naturalnego potencjału, lepszym rozumieniu samych siebie i otaczającego świata, a także budowaniu satysfakcjonujących relacji z innymi ludźmi. Ważna jest dla mnie akceptacja indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka oraz szacunek dla jego autonomii.
Prywatnie jestem mamą dwóch żywiołowych chłopców. Bliskie są mi idee uważnego rodzicielstwa i Porozumienia bez Przemocy.


Pedagog

Nazywam się Sylwia Duma.  Jestem nauczycielem oligofrenopedagogiem.
Odkąd pamiętam, zawsze chciałam pracować z najmłodszymi. Od siedmiu lat spełniam się zawodowo w roli nauczyciela. Odkrywam razem z dziećmi piękno otaczającego nas świata. Na co dzień staram się dbać o harmonijny rozwój moich podopiecznych.
Ukończone kursy i szkolenia m.in. Terapia Ręki, Terapia Pedagogiczna, Dziecięca Matematyka, Strażnicy Uśmiechu pomagają mi stać na straży prawidłowego rozwoju młodych osób.
Zapraszamy na specjalistyczne zajęcia dla dzieci przedszkolnych, zerówki, szkoły podstawowej.


Pedagog

Nazywam się Magdalena Grzybowska. Jestem absolwentką Akademi Pedagogiki Specjalnej
w Warszawie na kierunkach terapia pedagogiczna
i wczesne wspomaganie rozwoju oraz pedagogika korekcyjna. Swoje doświadczenie w pracy z dziećmi nabywałam podczas licznych praktyk studenckich oraz w pracy z dziećmi w roli nauczyciela wspomagającego oraz terapeuty w jednej ze szkół podstawowych.

Rozumiem i śledzę bieżące potrzeby dzieci. Ważnym jest dla mnie to, aby podczas naszych zajęć dziecko czuło się rozumiane, zaopiekowane i bezpieczne. Staram się zawsze indywidualizować treści zajęć, dopasowuję ich temat do sfery zainteresowań danego dziecka, aby maksymalnie zachęcić do podejmowania wysiłku -nierzadko bardzo trudnego.  Uważam, że popełniane błędy są doskonałą okazją do nauki.


Logopeda

Anna Kaczorowska jest absolwentką Logopedii w Wyższej Szkole Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Od kilkunastu lat pracuje i posiada olbrzymie doświadczenie w tej dziedzinie.
Nie umie i nie lubi się chwalić. Woli by oceniać ją po efektach jej pracy. A to właśnie logopedia jest jej pracą, pasją i radością.
A jak my ją widzimy?
Dla nas jest wspaniałym, doświadczonym specjalistą ale też ciepłą i mądrą życiowo osobą. Bardzo mocno angażuje się w to co robi. Widzimy tę radość gdy wita swoich podopiecznych. A uśmiech na twarzy i efekty pracy jej małych pacjentów to dla nas najlepsza rekomendacja.

 


Muzyk – Pianino

Danuta Kojro-Pawulska – to artysta muzyk i pedagog.
Absolwentka dwóch wydziałów Akademii Muzycznej im.Fr.Chopina w Warszawie:
Fortepianu, Klawesynu i Organów w klasie Władysława Kłosiewicza oraz Wydziału Wychowania Muzycznego w klasie dyrygentury chóralnej Wita Zawirskiego.
Doskonaliła swoje umiejętności w zakresie gry klawesynowej w Academia Musicale Chigiana w Sienie we Włoszech.
Przez wiele lat była pedagogiem w PSM I st. na Miodowej w Warszawie, prowadząc tam zajęcia z fortepianu.
Jest laureatką I Konkursu Klawesynowego w Krakowie.
Od 1985 r. współpracowała z Orkiestrą Barokową „Concerto Avenna”.
Jako klawesynistka i kameralistka brała udział w wielu renomowanych festiwalach i odbyła wiele zagranicznych podróży koncertowych po Europie, Azji i Ameryce Północnej.
Współpracowała m.in. z takimi artystami jak: K.A.Kulka, K.Jakowicz, W.Wiłkomirska, I.Monighetti, D.Szafran, Ph.Bernold, E.Kirkby i inni.
Jako członek zespołu dokonała też wielu nagrań radiowych i płytowych.
Za swoją działalność artystyczną otrzymała w 2005 r. odznakę Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.
Stale współpracuje, grając na klawesynie i fortepianie, z orkiestrą Teatru Wielkiego, z Orkiestrą Kameralną Filharmonii Narodowej i Chórem Towarzystwa Śpiewaczego „Kulturalny Komorów” prowadzonym przez Witolda Błaszczyka.

Muzyk – Gitara
Anna Kałuzińska
Jestem nauczycielem dyplomowanym gry na gitarze klasycznej, absolwentką Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie. Aktualnie pracuję w Zespole Państwowych Ogólnokształcących Szkół Muzycznych I i II st. nr 3 w Warszawie.
Wcześniej pracowałam w kilku innych szkołach muzycznych oraz w domu kultury.
Wśród moich uczniów jest wielu laureatów konkursów gitarowych o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim.
Przez 11 lat organizowałam konkurs „Międzyszkolne Spotkania z Gitarą dla uczniów szkół muzycznych I stopnia”, którego byłam pomysłodawczynią.
Specjalizuję się w pracy z dziećmi, z którymi pracuję wg autorskiego programu. Uczę też gry na gitarze młodzież oraz osoby dorosłe.

Plastyka – Pracownia małego artysty

Zuzanna Solarska

Urodzona w 1985 roku na warszawskim Powiślu. W 2014 roku ukończyła z wyróżnieniem studia magisterskie na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Studia na kierunku Edukacja Artystyczna w zakresie sztuk plastycznych oraz Arteterapia zaszczepiły w niej pasję do przekazywania wiedzy. Obecnie odnajduje spełnienie ucząc dzieci rysunku i malarstwa podczas samodzielnie tworzonego cyklu warsztatów. W głównym spektrum zainteresowań artystki leży natura: zarówno ludzka, jak i tkwiąca w najdalszych zakątkach flory i świata zwierzęcego. Śledzi i mocno przeżywa mecze piłki nożnej. Nieposkromiony entuzjazm i wiara w dobro leżące na dnie każdej osobowości przewijają się zarówno w obrazach, jak i w jej życiu.


Kung – Fu

Michał Borawski to były reprezentant i trener polskiej kadry narodowej Kung Fu/Wushu w latach 2004 – 2009. Wielokrotny złoty medalista polskich i międzynarodowych zawodów Kung Fu/Wushu. Chińskie sztuki walki trenuje od 1989 roku. Pierwsze szlify zdobył u Mistrza Zhang Feng Juna.
W 2000 roku trenował w instytucie Wushu w Chinach (Xian), czego ukoronowaniem było zdobycie certyfikatu. Głównym trenerem instytutu był Zhao Chang Jun, człowiek – legenda, nierozerwalnie związany z chińską historią Kung Fu/Wushu.  Pan Michał brał udział w kursach sędziowskich i trenerskich: uzyskał tytuł instruktora dyscypliny sportu Wushu w Warszawie, kurs zawodowy w Polskim Związku Wushu uzyskując tytuł trenera Wushu (Warszawa), kurs dla sędziów obejmujący zasady sędziowania (Rumunia, Bukareszt), kurs trenerski (Chiny, Pekin), kurs sędziowski uprawniający do sędziowania na Mistrzostwach Europy Seniorów (Włochy, Lignano). Poza szkoleniami Pan Michał trenował w Pekinie (Shichahai) z czołowymi zawodnikami chińskimi. Brał udział w szkoleniu i przygotowaniach do Mistrzostw Świata Kung Fu/Wushu Pekin 2008 u bardzo znanego w kolebce Kung Fu/Wushu – Yuan Wen Qinga.