Zapisy prowadzone są bezpośrednio w Adedu
telefonicznie pod numerem telefonu: 513 683 083,
e-mailem: biuro@adedu.pl, lub poprzez fb messengera.


Cykl zajęć psychoedukacyjnych przeznaczonych dla dzieci w wieku od 7 do 10 lat.
Celem programu jest rozwój samoświadomości dzieci. Kształtowanie ich umiejętności życiowych oraz społeczno-emocjonalnych, w tym radzenia sobie z trudnymi i nieprzyjemnymi uczuciami, a także umacnianie zaufania do siebie i do innych.
Poprzez zajęcia prowadzone w atmosferze zabawy, stwarza się dzieciom możliwość:
– uświadomienia sobie swojej wyjątkowości, wzajemnych różnic i podobieństw,
– wzbogacenia swoich doświadczeń i umiejętności radzenia sobie z problemami,
– rozwiązania optymalnych strategii przezwyciężania nieprzyjemnych stanów psychicznych,
– rozwijania sztuki wyrażania siebie i komunikacji z innymi,
– umacniania zaufania do siebie i innych.
„Najważniejszym zadaniem w wychowaniu dzieci jest pomoc w formowaniu pozytywnego wyobrażenia o sobie, by wytworzyły wiarę w siebie oraz poczucie, że gdy dają coś z siebie innym i przyjmują coś od innych, to jednocześnie wzbogacają siebie nawzajem” Prof. Nada Ignjatović – Savić.


Zajęcia trwają 1 godzinę lekcyjną i odbywają się raz w tygodniu. Grupa liczy maksymalnie 6 osób.
Zaczynamy we wrześniu. Cykl zajęć kończymy wraz z końcem roku szkolnego.


Forma płatności: opłata miesięczna do 10 każdego miesiąca.

W przypadku niezebrania się grupy chętnych na zajęcia zastrzegamy sobie prawo do odwołania zajęć.